Menu

Logowanie do Frontera

Każda instalacja platformy edukacyjnej Fronter jest unikalna i ma w związku z tym unikalny adres internetowy, z którego się bezpośrednio logujesz. Adres zazwyczaj przybiera następująca postać: fronter.com/unikalna końcówka. 

Nie logujesz się więc na pewno do swojej szkolnej instalacji z poziomu tej oficjalnej strony internetowej!

Spróbuj znaleźć adres swojej instalacji w oficjalnych komunikatach, na szkolnej stronie internetowej czy w swoich notatkach. Zawsze możesz się też zwrócić do szkolnego administratora Frontera, który powinien znać ten adres i przekazać go każdej zainteresowanej osobie!

 

Tweety z Frontera

Fronter