Menu
0

Opcje formatowania i edytowania tekstu

| EDYTOR TEKSTOWY

W wewnętrznym edytorze Frontera możesz wykorzystać następujące opcje formatowania oraz edytowania tekstu:

 • Kilka rodzajów nagłówków i dziesięć typów czcionek wraz z możliwością dostosowania ich rozmiaru.
 • Pogrubienie, kursywa, podkreślenie oraz przekreślenie wybranych fragmentów tekstu.
 • Kolorystyczne wyróżnienie wybranych fragmentów tekstu poprzez Kolor tekstu lub Kolor tła; możesz wywołać jeszcze szerszą gamę kolorów klikając Więcej kolorów.
 • Przesunięcie wskazanych elementów do prawej, do lewej czy do środka, jak również wyrównanie z obu stron.
 • Wycinanie, wklejanie i kopiowanie tekstu, jak również jego przekonwertowanie z programu Microsoft Word na uproszczony wewnętrzny format poprzez funkcję Wklej z Worda. Użyj Wklej jako zwykły tekst jeśli pragniesz zachować w skopiowanym elemencie wyłącznie tekst, bez dodatkowych elementów.
 • Możliwość stworzenia listy numerowanej lub listy punktowanej.
 • Zwiększanie i zmniejszanie wcięć, przykładowo przy cytatach czy nowych akapitach.
 • Indeks dolny lub indeks górny, umożliwiające wstawienie znaku literowego lub liczbowego, np. w formie symbolu matematycznego czy przypisu.
 • Wstawianie podziału strony, np. przy zamiarze późniejszego wydrukowania tekstu.
 • Wstawianie poziomej linii rozdzielającej wybrane elementy dokumentu.
 • Możliwość wyszukania popularnego i przydatnego znaku specjalnego.
 • Znajdziemy też kilka innych popularnych opcji typu „Znajdź i zamień”, „Cofnij i przywróć” czy wstawianie emotikonów.
0 uwagi
Możesz wpisać swój komentarz i podtrzymać dzięki temu dyskusję
Fronter