Menu
0

Wgrywanie i wstawianie obrazów

| EDYTOR TEKSTOWY

Chcąc umieścić plik graficzny wewnątrz dokumentu z tekstem:

  • kliknij ikonkę Wgraj i wstaw element na pasku narzędzi edytora;
  • jeśli pragniesz umieścić plik, który już wcześniej wgrałeś na platformę, to pod zakładką Pobierz wyszukaj elementu w osobistych zasobach albo w wybranej sali - w tym przypadku znajdź salę na liście rozwijanej, kliknij w nią, a następnie wskaż odpowiednie narzędzie i właściwy folder (musisz oczywiście posiadać do wybranego elementu odpowiedni typ uprawnienia);
  • jeśli pragniesz umieścić plik znajdujący się na Twoim dysku, to przejdź do zakładki Wgraj, kliknij Wybierz plik, wyszukaj odpowiedniej lokalizacji pliku na swoim dysku i kliknij podwójnie w nazwę pliku. Zmień domyślną lokalizację pliku na Fronterze (plik zostanie tu automatycznie zapisany), jeśli zaproponowane przez system miejsce Tobie nie odpowiada;
  • w obu wariantach możesz umieścić opis obrazka jak również dostosować jego rozmiar czy zmienić umieszczenie na stronie; na końcu kliknij Wstaw lub Wgraj i wstaw.
  • Wstawiłeś obraz do ramki z tekstem - pamiętaj jeszcze o zapisaniu najnowszej wersji całej ramki, aby Twoja zmiana stała się widoczna!

Radzimy wyjść następnie z trybu edycji całego dokumentu albo strony, tak aby zobaczyć, jak się prezentuje Twój obraz w stosunku do innych umieszczonych przez Ciebie elementów. W każdym momencie możesz wywołać edycję właściwości obrazka prawym przyciskiem myszy i jeszcze lepiej go dostosować do całości widocznej treści.

0 uwagi
Możesz wpisać swój komentarz i podtrzymać dzięki temu dyskusję
Fronter