Menu
0

Kopiowanie, przenoszenie i usuwanie strony

| STRONY

Jeśli chcesz na podstawie istniejącej już strony stworzyć kolejną, albo chcesz mieć kopię danej strony w innej sali, do której masz dostęp, to:

  • rozwiń menu przy wybranej stronie i kliknij Kopiuj lub zaznacz więcej niż jedną pozycję i kliknij Kopiuj u dołu;
  • jeśli kopiujesz tylko jeden element, to możesz od razu nadać stronie nowy docelowy tytuł;
  • w przypadku, gdy kopiujesz do osobistych zasobów, to wybierz Moje zasoby z listy rozwijanej, a gdy kopiujesz do innej sali to kliknij Więcej i wyszukaj odpowiednią pozycję;
  • kliknij narzędzie w sali, do którego strona ma zostać skopiowana - w tym przypadku będą to Zasoby;
  • w razie potrzeby kliknij w folder lub podfolder, w którym chcesz umieścić swoją stronę.

Gdy chcesz stronę przenieść z jednego miejsca do drugiego, to czynność jest szybsza i prostsza - wynika to z faktu, że możesz przenosić wyłącznie w obrębie tej samej sali i tego samego narzędzia! Po kliknięciu opcji Przenieś w  menu przy pliku lub na dole ekranu, wybierz z listy rozwijanej docelowy folder i kliknij Przenieś.

Gdy chcesz stronę usunąć, wybierasz opcję Usuń z rozwijanego menu przy pliku lub na dole ekranu. Plik nie zostanie jeszcze trwale usunięty, ale trafia do kosza w sali (którego zobaczysz przy włączeniu widoku Foldery w prawym górnym rogu sali). Pamiętaj jednak, że możliwość trwałego usunięcia plików z koszu mają chociażby administratorzy platformy w budynku, w którym pracujesz!

 

0 uwagi
Możesz wpisać swój komentarz i podtrzymać dzięki temu dyskusję
Fronter