Menu
Prześlij zasoby i podziel się nimi

Szkoły ponadgimnazjalne

0

Język Polski ponadgimnazjalna

Fronter SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
Od Fronter

Sala wzorcowa do nauki fizyki w szkole ponadgimnazjalnej jest propozycją realizacji nauczania w modelu hybrydowym w bezpiecznym środowisku edukacyjnym. Sala została przygotowana przez nauczycieli przedmiotowych w ramach realizacji innowacyjnego projektu edukacyjnego, mającego na celu połączenie nowoczesnych metod dydaktycznych w oparciu o narzędzia Frontera i otwarte zasoby edukacyjne (w tym e-podręczniki). Salę łatwo można dostosować do indywidualnych potrzeb nauczyciela, w ramach projektu edukacyjnego wyzwalającego kreatywną pracę uczniów, i zapewniając realizację podstawy programowej.

Sala ta udostępniana jest na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL).

Zasoby do jakich uzyskają Państwo dostęp oraz jakie umieszczą w tej sali, mogą podlegać innym warunkom udostępniania oraz ograniczeniom w korzystaniu. Jesteście Państwo zobowiązani stosować się do takich warunków i ograniczeń, w przeciwnym razie może grozić odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich. Fronter nie odpowiada za zawartość zasobów zewnętrznych, do których mogą Państwo uzyskać dostęp za pośrednictwem platformy ani za dostępność takich zasobów. Prosimy pamiętać, że korzystają z nich Państwo na własną odpowiedzialność.

Pobierz

0 uwagi
Możesz wpisać swój komentarz i podtrzymać dzięki temu dyskusję

Najbardziej aktywni forumowicze w tym tygodniu

Fronter