Menu
Podziel się nowymi pomysłami

Pomysły na lekcje

1

Kampania reklamowa

Krystyna Węgrzyn POMYSŁY NA LEKCJE
Od Krystyna Węgrzyn

Projekt "Kampania reklamowa" był konkursem zrealizowanym dla klas IV-VI Szkoły Podstawowej nr 9 w Lubinie. Organizatorkami konkursu były trzy nauczycielki ze szkoły: pani Sylwia Śmieszko, pani Krystyna Węgrzyn i pani Lidia Lasz. Zadaniem uczniów, którzy zgłosili się do projektu, było nagranie lub zmontowanie reklamy dowolnego produktu lub miejsca.

Grupy uczniów uczestniczące w konkursie miały 2 tygodnie na stworzenie dowolną techniką filmu (o długości nie przekraczającej 2 minut) i przesłanie go do organizatora konkursu. Jedna grupa mogła składać się maksymalnie z 5 uczniów; ostatecznie zgłosiło się w sumie 36 uczestników, którzy przesłali 19 filmów. Zostały one następnie wgrane do osobnego kanału na portalu YouTube i, za pomocą narzędzia do bezpośredniego osadzania filmów z YouTuba, wyświetlone na jednej stronie we Fronterze. W tym celu utworzyliśmy wcześniej osobną salę "Kampania reklamowa". 

Poziom konkursu był bardzo wysoki - w nadesłanych filmach konkursowych mogliśmy obejrzeć szeroką gamę umiejętności aktorskich; czasem materiał był złożony wyłącznie w oparciu o obrazy i dźwięk znaleziony w Internecie, były też formy mieszane. Uczniowie poruszyli przykładowo zagadnienia dotyczące zajęć sportowych, zdrowego stylu życia, piękna przyrody czy miast polskich, albo postarali się uwrażliwić na pomoc potrzebującym zwierzętom.

Strona z reklamami została opublikowana jako strona tytułowa w sali "Kampania reklamowa". Wszyscy nauczyciele, uczniowi i rodzice mogli przez tydzień głosować na najlepszą reklamę, korzystając z mechanizmu głosowania na stronie tytułowej - w ten sposób została wyłoniona nagroda publiczności. Następnie przyznaliśmy dostęp do tej sali członkom jury: przedstawicielom rady pedagogicznej, rodziców, Dyrekcji, zaprzyjaźnionych mediów oraz zespołu Frontera w Polsce - to oni wyłonili głównych zwycięzców. W tym drugim etapie głosowanie zostało przeprowadzone w formie testu, do którego członkowie jury wchodzili poprzez bezpośredni link. Mogli oni każdej z reklam przyznać od 1 do 10 punktów; oceniane były dobór tematu, samodzielność i zaangażowanie oraz wykonanie techniczne.

Wyniki zostały oficjalnie ogłoszone na Fronterze. Specjalną nagrodę publiczność zdobyła reklama schroniska dla zwierząt, pod tytułem "Psiaki szukają domu". Pierwsze miejsce w konkursie głównym zajęła "Reklama szkółki piłkarskiej', drugie "Krem odmładzający" a trzecie "Babeczki babci Jadzi". Laureaci oraz zwycięzcy nagrody publiczności otrzymali dyplomy i drobne upominki rzeczowe; ponadto ocenę celującą z plastyki, muzyki i informatyki otrzymali laureaci, a ocenę bardzo dobrą z tych przedmiotów wszyscy pozostali uczestnicy.

Ten nietypowy projekt dostarczył mnóstwo pozytywnych emocji całej społeczności uczniowskiej i kadrze pracowniczej. "Ilość logowań każdego dnia w sali kampanii pozwala nam sądzić, że projekt był wielkim sukcesem –mówi nauczycielka Sylwia Śmieszko, inicjatorka konkursu. Świat nowoczesnych technologii  i cyfryzacji jest dla naszych dzieci środowiskiem zupełnie naturalnym - rzadko mają jednak okazję czynić to przede wszystkim w sposób twórczy." "Projekt „Kampania reklamowa” realizowany w Szkole Podstawowej nr 9 w Lubinie na platformie edukacyjnej Fronter stał się szansą kreatywnego wykorzystania najnowszych technologii – mówi Krystyna Węgrzyn, jeden z nauczycieli koordynujących konkurs. Wykorzystując telefon komórkowy, komputer, Internet i platformę edukacyjną Fronter, rozbudzane były postawy poznawcze, nauka analitycznego myślenia i kreatywnego działania, rozpoznanie swoich silnych stron i talentów, doświadczenie radości z osiągniętych sukcesów. W konsekwencji: wzbudzenie autentycznej pasji do samorozwoju."

Po konkursie założyłyśmy forum dyskusyjne na Fronterze, prosząc o opinie i wrażenia związanymi z konkursem. Pomysł na konkurs i sposób jego przeprowadzenia bardzo się spodobały. Uczennica klasy VI, Weronika Kumańska, sądzi, "że był to trafny pomysł, ponieważ uczniowie mogli spróbować swoich sił i nauczyć się współpracy w grupach." Amelia Łozińska z klasy V zwróciła z kolei uwagę na niesamowicie ciekawe pomysły uczniów, a także fajne wykorzystanie rekwizytów. Jeden ze współautorów zwycięskiej reklamy, Aleksander Lasz, napisał, że "(…) świetnie bawiliśmy się z kolegami kręcąc naszą reklamę (…). Mogliśmy się poczuć jak gwiazdy filmowe - wszyscy ze szkoły oglądali nasz film, w którym występowaliśmy i mówili nam o tym (…). Mam nadzieję, że będą inne tak ciekawe konkursy w naszej szkole i na Fronterze." Wielu uczniów wskazało na platformę Fronter jako dobre miejsce do zgromadzenia, obejrzenia i oceny filmów.

Na końcu oddajmy głos Pani Agnieszce Krasoń, nauczycielce edukacji wczesnoszkolnej; podkreśla ona, iż "(…) reklamy dotyczące konkretnych miejsc w Polsce można wykorzystać na lekcjach jako gotową pomoc dydaktyczną. To bardzo dobry pomysł, by w ten sposób angażować całą społeczność szkolną, nauczycieli i rodziców do organizowanych projektów edukacyjnych. Gratuluję dobrego pomysłu!!!"

0 uwagi
Możesz wpisać swój komentarz i podtrzymać dzięki temu dyskusję

Najbardziej aktywni forumowicze w tym tygodniu

Teraz online

  • Edina Hasanovic
Fronter