Menu

Analizowanie

Na końcu przepracowanego tematu lub pod koniec dłuższego okresu przychodzi czas na refleksję - jakich postępów dokonał uczeń? Czego się nauczył, a gdzie ma jeszcze trudności? Jak go można wesprzeć i jakie kolejne cele warto mu wyznaczyć?

Portfolio we Fronterze służy gromadzeniu informacji na temat aktywności ucznia na platformie, w tym podstawowych statystyk aktywności w salach przedmiotowych, oraz rozwiązanych przez niego zadań, testów, kursów czy też innych prac. Takie portfolio istnieje zarówno w wersji osobnej dla każdego przedmiotu, jak również jako osobiste zbiorcze portfolio dla wszystkich aktywności ucznia na platformie - ale również w wersji dla nauczyciela, który ma dostęp do wszystkich prac swoich uczniów na Fronterze.

Pragniemy zwrócić uwagę także na możliwość założenia tzw. kont opiekunów dla wszystkich uczniów na Fronterze. Zależy nam na czynnym uczestnictwie rodziców oraz opiekunów tym, czego ich dzieci się uczą, co na platformie robią, jakie są ich zainteresowania, postępy czy trudności. Dlatego możemy im stworzyć wirtualne środowisko do oglądania treści, czytania wiadomości czy dyskutowania; możemy im jednak automatycznie przyznać wgląd do portfolia i do planu nauczania swoich podopiecznych.

Cały "cykl nauczania" może zamknąć ponownie plan nauczania. W tym miejscu możemy analizować, ewaluować i omawiać pracę ucznia z perspektywy zarówno szczegółowej jak i całościowej. Nauczyciele i wychowawcy opisują pracę ucznia z perspektywy danego przedmiotu, możemy także podłączyć do opisu cele kształcenia. Mamy możliwość przyznania zarówno uczniom jak i opiekunom prawa do własnej oceny. Na końcu sporządzany jest wspólny plan działania dla ucznia - przed lub po wywiadówce, która się odbywa na miejscu w szkole. 

 

 

Tweety z Frontera

Fronter