Menu

Ocenianie

Ocena pracy ucznia jest ważna nie tylko dla nauczyciela i dla oficjalnych "statystyk", ale także dla niego samego i dla jego rodziców - dlatego obok możliwości wystawiania stopni, rozwijamy funkcje ułatwiające wymianę zdań na temat pracy dziecka czy jego własną samoocenę. 

Prace domowe uczniów możemy ocenić za pomocą narzędzia zadań, wpisując uwagi i stopnie dla każdej pracy ucznia. Prace te mogą być np.plikiem wordowym - co jest wygodne ze względu na możliwość sprawdzania i nanoszenia uwag w trybie online przez nauczyciela. Może to być jednak także dokument na platformie czy nagranie dźwiękowe. Uczeń może umieścić samoocenę rozwiązanego zadania.

Testy zawierają kilka różnych typów pytań, zarówno zamkniętych jak i otwartych. W obu przypadkach - choć najwygodniejsze będzie to przy pytaniach zamkniętych - możemy zdefiniować poprawne odpowiedzi i poprosić system o automatyczne wyliczenie wyniku, jak również zapoznać się ze szczegółowymi statystykami testu. I w tym narzędziu uczeń może umieścić samoocenę do poszczególnych pytań czy do całości testu.

Jako ostatni ciekawy przykład "oceniania na Fronterze" mogą posłużyć cele kształcenia. Mogą one zostać zaimportowane w postaci podstawy programowej do Frontera, mogą zostać jednak także zdefiniowane na poziomie przedmiotu i klasy, lub indywidualnie dla każdego ucznia. Następnie możemy je przypisać poszczególnym zasobom, zadaniom czy testom na Fronterze i ewaluować realizację wytyczonych celów dla każdego ucznia. 

 

 

 

Tweety z Frontera

Fronter