Menu

System antyplagiatowy Ephorus

Choć kopiowanie prac innych osób jest stosunkowo proste i kuszące, to wszyscy wiemy, że uczniowie uczą się lepiej, tworząc prace oryginalne. Kontrola antyplagiatowa Ephorus jest w pełni zintegrowana z narzędziem zadań na Fronterze, dając nauczycielom do rąk praktyczne narzędzie do wykrywania plagiatów. 

Jak to działa?

  • Po nabyciu integracji z Ephorusem, administrator w prosty sposób udostępnia moduł w instalacji Frontera, a nauczyciel sam decyduje o włączeniu tej opcji dla dango zadania w konkretnej sali.
  • Rozwiązanie zadania uczeń musi przesłać w postaci pełnego testu, dokumentu Word, OpenOffice, PDF oraz HTML.
  • Ephorus skanuje nadesłane prace, porównując je z dostępnymi dokumentami w Internecie, z pracami innych uczniów oraz z dokumentami innych instytucji korzystających z Ephorusa (o ile wybierzemy taką możliwość). 
  • Zarówno nauczyciel jak i uczeń otrzymują szybki i precyzyjny raport z wynikiem kontroli. 

 

 

 

Skontaktuj się z nami!

Proszę uzupełnij formularz w celu otrzymania od nas informacji

Tweety z Frontera

Fronter