Menu
3

Wdrożenie w szkole podstawowej nr 9 w Lubinie

W naszej Szkole Podstawowej nr 9 w Lubinie rozpoczęliśmy używanie platformy edukacyjnej Fronter ponad rok temu. Początki zawsze są trudne, a najtrudniej jest porzucić dotychczasowe przyzwyczajenia i przestawić się na całkowicie nowe sposoby działania. Dlatego kluczową rolę w efektywnym wdrożeniu Frontera w szkole odegrały entuzjazm i ciężka praca dwóch osób - pani Dyrektor Elżbiety Sikory oraz Szkolnego Koordynatora Projektu, pani Krystyny Węgrzyn.

Pani Dyrektor nauczyła się obsługiwać platformę i prowadzi obecnie między innymi pokój nauczycielski. Wszelką dokumentację do wypełnienia przez nauczycieli udostępnia poprzez tę salę. Na podstawie zebranych danych, Pani Dyrektor oraz nauczyciele sporządzają raporty, analizy i prezentacje osiągnięć szkolnych, którymi również dzielą się w tym miejscu. Sala ta pełni ponadto funkcję czysto informacyjną: nauczyciele mogą zawsze szybko i na bieżąco zapoznać się z najnowszymi komunikatami od pani Dyrektor. Wiedzą, że nie znajdą ich ani na swoich skrzynkach mailowych, ani w pokoju nauczycielskim znajdującym się w budynku szkolnym - chyba, że dostęp do Internetu jest chwilowo utrudniony. Wszyscy w szkole zdają sobie sprawę z tego, że Pani Dyrektor nie tylko zachęca do bieżącego wykorzystywania Frontera, ale również tego oczekuje!

Platforma Fronter dla mnie jest źródłem informacji na temat kreatywności nauczycieli, ich zaangażowania w poszukiwaniu różnorodnych sposobów na wypełnianie jak najlepiej zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz realizacji ciekawych i nowatorskich form pracy z uczniami

Elżbieta Sikora,
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Lubinie

Lubin 1

Pani Krystyna Węgrzyn nie ograniczyła się do zbudowania wirtualnej struktury szkolnej na Fronterze i opanowania podstawowego warsztatu administratora. Dzieląc się nabytą wiedzą (między innymi podczas pomysłowych konferencji online prowadzonych przez Pana Antoniego Tabina), przeprowadziła wykłady i warsztaty szkoleniowe, przygotowała również filmy instruktażowe oraz prezentacje służące opanowaniu podstaw Frontera przez nauczycieli i uczniów. Nauczyciele mogą zawsze liczyć na wsparcie koordynatora w codziennej pracy z nowoczesną technologią. Jednoczesna integracja Frontera z dziennikiem elektronicznym, jak również wprowadzenie do szkoły nowego sprzętu elektronicznego i oprogramowania mogły doprowadzić do całkowitego zagubienia się w gąszczu "nowości". Ale precyzyjny plan wdrożenia, ścisły podział obowiązków i wspomniane materiały z instrukcjami pomogły szkole przejść przez ten trudny okres.

Fronter pozwala mi dotrzeć do wszystkich nauczycieli i uczniów, wpływając na ich zmysły poprzez obraz, tekst, dźwięk, prezentację i film w czasie dowolnym, odpowiednim dla każdego odbiorcy. W klasach, których uczę, wyraźnie poprawiły się ponadto wyniki zewnętrznych sprawdzianów i klasyfikacji

 Krystyna Węgrzyn,
Szkolny Koordynator,
Nauczycielka matematyki i informatyki

Lubin 2

Nauczyciele i uczniowie mogli teraz rozwinąć skrzydła i na platformie powstały rozmaite aktywności. W tym kontekście wyróżniają się przede wszystkim matematyka oraz informatyka. Na Fronterze prowadzone są "ligi zadaniowe". Zachęcają one do rozwiązywania ciekawych praktycznych zadań i porównywania wyników w ramach jednego poziomu, a także służą do wyłonienia zwycięzców konkursów ponad klasami! Uczniowie chętnie ze sobą rywalizują, pogłębiając wiedzę z tych przedmiotów w sposób regularny i zabawowy. Realizowane są ponadto projekty międzyprzedmiotowe matematyczno-przyrodnicze, które także znalazły swoje miejsce na platformie. Wszystkie wirtualne sale przedmiotowe służą do gromadzenia instrukcji, materiałów do lekcji i do pracy w domu, do komunikacji między członkami grup oraz publikacji końcowych efektów prac.

Nauczycielka matematyki, pani Danuta Dereszkiewicz, uważa że "różnorodna treść umieszczona na Fronterze pozwala uczniom utrwalać wiadomości zdobyte podczas zajęć w szkole, a zadania domowe są teraz atrakcyjne i pobudzają do aktywności." Nauczycielka języka polskiego pani Halina Żerlik uzupełnia: "Uczeń może skorzystać z zamieszczonych przeze mnie materiałów w czasie, który mu najlepiej odpowiada, wracać do nich tyle razy, ile potrzebuje i w ten sposób uczyć się we własnym tempie - z korzyścią dla siebie. A sama mogę dzięki platformie zaoszczędzić trochę czasu na lekcji."

Gdy pierwszy raz weszłam na Frontera, od razu spodobał mi się ten niebieski kolor. Na Fronterze można oglądać oceny, rozwiązywać testy, oglądać filmiki umieszczone przez nauczycieli i można rozmawiać z koleżankami i kolegami. Ta strona ułatwiła mi naukę

 Marianka,
Uczennica klasy V

Lubin 3

Ciekawie prezentują się również niektóre sale prowadzone przez wychowawców poszczególnych oddziałów szkolnych. Znajdziemy w nich przykładowo bogate relacje z wycieczek czy akcji zorganizowanych przez szkołę. Kolejny przykład to umieszczenie w nich zarówno indywidualnej ewaluacji pracy i zachowania ucznia przez nauczyciela, jak i zbiorowej oceny poszczególnych uczniów dokonanej przez resztę klasy. Uczniowie mogą tu też znaleźć ważne dokumenty, takie jak np. regulaminy szkolne czy zasady korzystania z Internetu. Każdy uczeń wie, do czego służy sala wychowawcza i co może w niej znaleźć. Wiedzą to także rodzice uczniów danej klasy, gdyż to tutaj najczęściej wychowawcy umieszczają istotne dla nich komunikaty i informacje.

Fronter umożliwia mi stały kontakt z rodzicami moich uczniów, co w pracy z pierwszoklasistami jest rzeczą bardzo ważną. Możliwość ta daje rodzicom poczucie bezpieczeństwa, ponieważ dzięki zamieszczanym na bieżąco informacjom mogą lepiej przygotować swoje pociechy do wymagań, jakie stawia im dzisiejsza szkoła

 Anna Koszewska,
Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Lubin 4

Warto wspomnieć też o sali Samorządu Uczniowskiego, prowadzonej przez wybranego ucznia i jego wychowawczynię, panią Sylwię Śmieszko. Każdy może tam poczytać o przeprowadzonych akcjach charytatywnych, rozmaitych wydarzeniach szkolnych, kiermaszach czy loteriach, w których aktywną rolę odgrywa właśnie Samorząd Uczniowski. Michał z klasy V, przewodniczący Samorządu, "cieszy się, iż swoją salę ma także Samorząd Uczniowski, bo dzięki tej sali znane są zamiary samorządu". Pani Sylwia Śmieszko ceni za to fakt, iż "Fronter pozwala jej dotrzeć o dowolnej godzinie jednocześnie do całej społeczności uczniowskiej, wszystkich rodziców i koleżanek z pracy. Jednym kliknięciem przesyłam wiadomości do ogromnej liczby osób."

W wirtualnej sali Samorządu Uczniowskiego umieszczane są ponadto porady dla rodziców, mające na celu uświadomić tatę i mamę, jak pozytywnie wpłynąć na zachowanie dziecka albo jak zachęcić je do podjęcia współpracy. No właśnie, rodzice - ponieważ widzą zaangażowanie swoich pociech na Fronterze, obserwują ich rosnąca motywację do nauki oraz sami są adresatami treści na platformie - to na ostatnim zebraniu ocenili jej wdrożenie w szkole bardzo pozytywnie!

Fronter - a cóż to takiego? Taka była pierwsza myśl, a potem zaskoczenie... miłe. To ciekawy, absorbując ydzieci sposób uczenia i przekazywania nowych informacji. To miejsce, gdzie można komunikować się z wychowawcą i jest się na bieżąco informowanym o faktach z życia klasy i szkoły. Wszyscy z ciekawością śledziliśmy kolejne zadania z matematyki czy przyrody, i wielokrotnie byliśmy zaskakiwani nowatorskimi środkami, jakimi posługiwały się nauczycielki

 Mama uczennicy klasy V

Lubin 5

Na koniec warto nadmienić, że szkoła nie zamyka się ze zdobytą wiedzą i doświadczeniami wewnątrz budynku szkolnego lub wewnątrz wirtualnej instalacji Frontera. Choć projekt "Dolnośląska e-szkoła", w ramach którego szkoła nabyła platformę, zakłada docelowo swobodną współpracę i wymianę zasobów pomiędzy szkołami, to my już teraz podpowiadamy innym, jak w ciekawy sposób wykorzystać współczesne narzędzia do pracy z uczniami. Mamy nadzieję, że zachęci to kolejne szkoły zarówno do płodnej pracy na Fronterze, jak i do pochwalenia się tym w szerszym gronie. 

Film 'Prezentacja dobrych praktyk w zakresie wykorzystania platformy przez SP9 Lubin', nagrany przez Panią Krystynę Węgrzyn, pozwolił nam poznać tajniki i możliwości wykorzystania platformy edukacyjnej w pracy z gimnazjalistami. Dzięki jasnej i przejrzystej formie przedstawienia zasad wprowadzania testów czy zadań domowych, możemy utrwalać wiadomości zdobyte przez uczniów podczas zajęć w szkole

 Nauczyciele Gimnazjum nr 1 w Lubinie

Lubin 6

0 uwagi
Możesz wpisać swój komentarz i podtrzymać dzięki temu dyskusję

Cytaty

  • «Fronter is a good thing. As parents we can follow our children's school lives more closely and can easily contact teachers.»

    Parent - Poland
  • «Fronter has taken its place not as a separate product, but as a facilitator in the learning process.»

    Leif Husjord - Bekkelaget skole, Oslo
  • «The biggest aha moment for the teachers is when they realise how much they benefit from using the Hand-in tool. It is the biggest hassle saver.»

    Mr Cooper Blanks - St Paul's, São Paulo
Fronter